Artikel Provinciale Drentsche en Asser Courant 3 augustus 1948


Mustang rijwielenfabriek door brand verwoest

Vuur had gemakkelijk spel
Binnen de tijd van een uur zagen vanmorgen de Gebr. De Geeter hun rijwielenfabriek aan de Paul Krugerstraat te Assen, waar de bekende Mustangrijwielen worden gefabriceerd,in de as gelegd. Slechts een afdeling, n.l de zandstraalafdeling en de ijsfabriek kwamen er zonder kleerscheuren af, terwijl verder de kantoren gespaard bleven, doch veel waterschade opliepen. Voor het overige echter werd de fabriek in een grote chaos herschapen; hoewel men nog geen volledig overzicht van de totale schade kon krijgen, moet toch gevreesd worden, dat vrijwel de gehele inventaris, machines incluis, verloren is. Het was wel de ironie van het noodlot, dat de Gebr. de Geeter zich door deze ramp zagen getroffen, juist op een dag, nadat ze op feestelijke wijze het 30-jarige jubileum vaneen hunner employees hadden herdacht. Gisteravond nog was het voltallige personeel hiertoe in de fabriek bijeen gekomen en daarna vanmorgen om half acht normaal aan het werk getogen. Tegen acht uur echter werden enige arbeiders door voorbijgangers gewaarschuwd dat een dikke rookkolom uit het centrum van het gebouw opwalmde. Onmiddellijk werd een onderzoek ingesteld, doch toen sloegen reeds de vlammen uit het dak en een ongekende hitte maakte het nagenoeg onmogelijk het vuur te naderen.

Grote hitte
Zo sterk was zelfs de vuurgloed, dat de vensters van een op plm. 50 meter verder gelegen wasinrichting niet aangeraakt konden worden vanwege de hitte en hoewel onmiddellijk handblussers aanwezig waren, kon men hiermede vrijwel niets uitrichten. Na plm. 10 minuten verscheen de brandweer op het terrein, doch zij kon de zaak niet meer redden. De talrijke rijwielonderdelen, als b. v. banden,boden wel een heel gretig voedsel voor de vlammen en na korte tijd stortte de gehele zoldering in. Tegen negen uur was men het vuur ongeveer meester, maar toen was de fabriek nagenoeg ook geheel uitgebrand en kon men zich beperken tot wat nablussen. Omtrent de oorzaak tast men nog volkomen in het duister, al werd het vermoeden geuit, dat een verwarmingsketel, die zich op de bovenste verdieping bevond,wellicht de brand kan hebben veroorzaakt. Op het terrein was o.a. de loco-burgemeester van Assen, wethouder J.Buning, aanwezig, terwijl ook verschillende politieautoriteiten van hun belangstelling blijkgaven.