Artikel Provinciale Drentsche en Asser Courant 11 maart 1958

De heer T .E. de Geeter overleden

Na een vrij langdurige ziekte is gistermiddag in het R.K. ziekenhuis te Groningen in de ouderdom van 71 jaren overleden de heer T .E. de Geeter, in leven rijwielfabrikant te Assen.

Bijna vijftig jaar geleden heeft de overledene samen met zijn broer, de heer H.P.C. de Geeter, de Mustang rijwielenfabriek gesticht. Zij waren beiden werknemers bij in Assen gevestigde bedrijven, doch dat beviel niet meer en zodoende hebben zij zich geworpen op de fabricage van rijwielen. De heer T .E. de Geeter verzorgde, toen de zaak zich dankzij het harde werken van beide firmanten meer en meer ging uitbreiden, de verkoop en was daarvoor dagelijks op reis. Zijn oudere broer bleef in de fabriek. Samen hebben ze ervoor gezorgd dat het Mustang rijwiel een product werd waarvoor men in de gehele wereld interesse had. Zij waren begonnen oude fietsen te lakken en vernikkelen, doch dankzij hun energie en werkzaamheid is de Mustangfabriek een modern bedrijf geworden. De firmanten bleven evenwel eenvoudig. Toen het bedrijf veertig jaren bestond vertelde de thans overleden firmant -wij zaten even te praten in het "praatkamertje" en niet in de "ontvangstkamer" -het ons nog: "We hebben een mooi bedrijfje, maar Ford is beslist groter hoor!"

Sinds jaren zijn de beide stichters van het bedrijf niet meer in de fabriek werkzaam. De leiding is overgegaan in andere "De Geeters-handen", maar wel kwamen de beide firmanten nog regelmatig even kijken. Op de dag voordat hij in het ziekenhuis werd opgenomen bracht de thans overleden firmant nog even een bezoek aan de fabriek. Hij is er niet meer teruggekeerd.

Tiem de Geeter is niet meer. Met hem is weer een Assenaar van de oude stempel heengegaan, een man van initiatieven en van doorzettingsvermogen. Hij ruste in vrede.